Arts Training & Advies 2019 Home Advisering Trainingen Contact Otoplastieken Publicaties
Veiligheidskunde Ontmoedig onveilig gedrag, stimuleer veilig gedrag Veiligheid, Gezondheid & Welzijn (VG&W) De overheid stelt eisen aan de werkgever met betrekking tot de arbeidsomstandigheden van werknemers. Om aan deze eisen te voldoen maakt u afspraken met uw werknemers op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. De Arbowet verplicht u deze afspraken vast te leggen en er toezicht op te houden dat deze afspraken worden nagekomen. Alleen dan kunt u, volgens de wet, aantonen dat u voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van uw werknemers al het mogelijke heeft gedaan Wij kunnen u hierin op maat adviseren.   Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Het werken met risicovolle arbeidsmiddelen en het werken op risicovolle locaties moet met persoonlijke bescherming. De keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen is zeer groot. Wij hebben de nodige ervaring met PBM's om u te adviseren en daarmee de veiligheid van uw werknemers te verhogen.   Training en instructie De Arbowet verplicht de werkgever om voorlichting te geven over de gevaren, de veiligheidsregels en veiligheidsmaatregelen. Daarnaast moet instructie gegeven worden met betrekking tot het veilig omgaan met arbeidsmiddelen en het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Wij geven trainingen en instructies die die gericht zijn op het voorkomen, herkennen en omgaan met potentieel onveilige situaties. De trainingen kennen een diepgang met als gevolg dat het veilig werken van uw werknemers een vanzelfsprekendheid wordt.