Arts Training & Advies 2019 Home Advisering Trainingen Contact Otoplastieken Publicaties
Overzicht producten Product            Omschrijving         I.A                 INRICHTINGEN Akoestisch onderzoek voor melding Activiteitenbesluit of Omgevingsvergunning I.B                 INRICHTINGEN Objectiveren van geluidklachten I.C                 INRICHTINGEN Adviseren van reducerende maatregelen aan geluidbronnen P.A                PRODUCTCONTROLE Akoestisch onderzoek bepalen geluidvermogen geluidbronnen (productbepaling) P.B                PRODUCTCONTROLE Vaststellen luchtgeluidisolatie bouwconstructies (in situ m.b.v. ruisgenerator) P.C                PRODUCTCONTROLE Vaststellen contactgeluidisolatie bouwconstructies (in situ m.b.v. hamerapparaat) B.A                BOUWBESLUIT / Bestemmingsplanwijziging; bepalen gevelbelasting vanwege weg-, railverkeer of luchtvaart B.B                BOUWBESLUIT / Bestemmingsplanwijziging; Advisering Bouwbesluit afdelingen 3.1 t/m 3.4 (geluid) B.C                BOUWBESLUIT: Eindcontrole of tussentijdse controle geluidisolatie gevel en dakconstructies (Bouwbesluit) R.A                RUIMTELIJKE ONTWIKKELING: vaststellen geluidbelasting vanwege omgevingsbronnen R.B                RUIMTELIJKE ONTWIKKELING: vaststellen externe veiligheid en luchtkwaliteit tpv projectplan R.C                RUIMTELIJKE ONTWIKKELING: vaststellen van de omgevingskwaliteit (geluid / lucht / externe veiligheid) R.D                RUIMTELIJKE ONTWIKKELING: verkennend flora en fauna onderzoek (o.a. locatiebezoek) V.A                VEEHOUDERIJ: berekeningen geur / fijnstof / ammoniak V.B                VEEHOUDERIJ: Aanvraag Natuurbeschermingswet (natura 2000 gebieden) V.C                VEEHOUDERIJ/INRICHTINGEN: Aanvraag voor melding / omgevingsvergunning / milieutoets (AIM / OLO) A.A                ARBO / RIE: nul-onderzoek geluid op de arbeidsplaats A.B                ARBO / RIE: opstellen van een plan van aanpak A.C                ARBO / RIE: adviseren van geluidmaatregelen