Arts Training & Advies 2019 Home Advisering Trainingen Contact Otoplastieken Publicaties
Lawaaibeheersing Teveel lawaai is schadelijk Arbeidsplaatsen Uw werknemers kunnen blootgesteld worden aan hoge geluidniveaus. De Arbowet verplicht u dit te voorkomen. Het minimaliseren van het geluidniveau op de werkplek draagt bij tot een prettige werkomgeving en bovendien een reductie van het ziekteverzuim. Vaak is het mogelijk om met relatief eenvoudige middelen het geluidniveau op arbeidsplaatsen te verlagen. Wij brengen voor u de heersende geluidniveaus op de werkvloer in kaart. Bij geluidniveaus hoger dan 80 dB(A) moeten gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar gesteld worden. Bij geluidniveaus hoger dan 85 dB(A) is het dragen van gehoorbescherming verplicht. Ons bureau geeft oplossingen om de geluidniveaus op de werkplek te minimaliseren. De strategie hierbij is om eerst bronmaatregelen te treffen om de bron stiller te maken. Zijn bronmaatregelen niet mogelijk dan zullen maatregelen getroffen worden in het overdrachtsgebied, zodat geluiden van de bron naar de werknemer worden afgezwakt. Bieden bron- en/of overdrachtmaatregelen niet het gewenste resultaat (oftewel het geluidniveau op de arbeidsplaats blijft hoger dan 85 dB(A)), dan is gehoorbescherming op maat een functionele en aangename oplossing. Kijk bij otoplastieken voor de toepassingen. Aanschaf machines en gereedschap Bij de aanschaf van machines en gereedschap dient u rekening te houden met een zo laag mogelijke geluid- en trillingproductie, waardoor het voor uw werknemers aangenaam is om ermee te werken. Bij ons kunt u professioneel advies inwinnen om tot een juiste productkeuze te komen. Vergunningverlening Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning of een melding Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag u verzoeken om de geluidbronnen van uw bedrijf in kaart te brengen. Op basis van metingen en berekeningen stellen wij voor u een akoestisch onderzoeksrapport op.