Arts Training & Advies 2019 Home Advisering Trainingen Contact Otoplastieken Publicaties
Bouwbesluit; afdeling Geluid projectontwikkeling, nieuwbouw en renovatie In het bouwbesluit zijn ter voorkoming van geluidhinder eisen gesteld waaraan aan bouwwerk moet voldoen. Hierbij wordt rekening gehouden met · de bescherming van geluiden van buiten het bouwwerk (weg- en railverkeer, luchvaart en industrie) · de bescherming van geluiden afkomstig van installaties (afzuiginstallaties, sanitairinstallaties, liften) · het beperken van galm binnen de verblijfsruimten · de bescherming van geluiden tussen de ruimten binnen het bouwwerk Wij beschikken over een uitgebreide bibliotheek met daarin de akoestische eigenschappen van vele toepasbare bouwmaterialen en -constructies. Wij hebben rekentools ontwikkeld waarmee wij de architect/bouwadviseur kunnen begeleiden /adviseren in doeltreffende oplossingen om het (akoestisch) woon- en leefklimaat binnen het bouwwerk zo optimaal mogelijk te maken.